Dr. Ir. M. Imron Mustajib, ST, MT

197804282003121001

imronmustajib@trunojoyo.ac.id

Dr. M. Imron Mustajib, ST, MT

Lektor Kepala

Education

  • Dr., Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
  • M.T., Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, Bandung
  • S.T., Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, Malang
  • Ir., Program Profesi Insinyur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Publications